Bảo hiểm hàng hóa 2015

hàng hóa xuất nhập khẩu
hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Đối tượng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

– Hàng hóa xuất khẩu.

– Hàng hóa nhập khẩu.

– Hàng hóa vận chuyển nội địa.

>>  Quy tắc bảo hiểm hàng hóa 

2. Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Công thức tính phí bảo hiểm như sau.

CIF= (C+F)/(1-R)     C là giá hàng, F là giá cước phí vận chuyển .

I= CIF x R                   I là phí bảo hiểm, R là tỷ lệ phí bảo hiểm.

Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào hàng hóa, phương thức đóng gọi, phương tiện vận chuyển, tuyến đường điều kiện bảo hiểm.

3. Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Ví dụ: Công ty B yêu cầu PJICO bảo hiểm cho lô hàng sắt thép nhập khẩu từ cảng của Nga về cảng Việt Nam, với giá trị lô hàng là 20 triệu USD (đã có cước vận chuyển).Hàng không xếp trong container được xếp trên tàu đi biển đóng năm 2000 và yêu cầu bảo hiểm với điều kiện A ( mọi rủi ro). Cách tính phí như sau:

– Tỷ lệ phí bảo hiểm = 0,5 % +0,02 % = 0,52%

Trong đó: 0,5 % là tỷ lệ phí chính .

0,02 % là phụ phí tuyến châu âu

CIF= (C +F)/(1-R)= 20.000.000/(1-0,52%)= 20.104.543,62

I = CIF x R = 20.104.543,62 x 0,52% = 104.543,62 USD.

4. Thanh toán phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đối với khách hàng có ký hợp đồng nguyên tắc

+ Phí bảo hiểm sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp  đối với những đơn bảo hiểm đã hoàn             thiện ( sau khi đã cấp đầy đủ sửa đổi bổ sung cho từng đơn)

+ Đối với những đơn bảo hiểm khác phải thu phí bảo hiểm ngay sau khi cấp đơn và trước khi tàu được khởi hành.

+ Đối với những đơn bảo hiểm khi xảy ra  tổn thất mà chưa đến thời hạn thanh toán. Đề nghị đơn vị thông báo cho khách hàng chuyển trả phí bảo hiểm của những đơn bảo hiểm này.

+ Trường hợp khách hàng nộp phí bảo hiểm chậm, quá thời hạn quy định trên thì khách hàng phải có công văn xin gia hạn nợ và nêu rõ thời hạn thanh toán tuy nhiên thời hạn gia hạn không quá 45 ngày.

5. Giá trị bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tham gia bảo hiểm tối đa 110% giá trị CIF của lô hàng.

>> Bảo hiểm cháy nổ

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM HÀN HÓA XUẤT NHẬP KHẨU.

  1. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa  và gửi vềbhpjicosaigon@gmail.com
  2. Gọi điện Hotline PJICO SÀI GÒN : 0983 425 058.
  3. Xác nhận đồng ý với bản chào phí (qua email).
  4. Đóng phí bảo hiểm sau khi nhận hợp đồng bảo hiểm (hoặc chứng nhận bảo hiểm).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: